Chương trình
phổ thông Mỹ
trực tuyến.

Giới thiệu

Vì sao chọn
Ivy Global School?

Ivy Global School là một trường tư thục dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Chúng tôi cung cấp các giải pháp học tập trực tuyến giúp học viên có một lộ trình học tập linh hoạt và chủ động.

80,000
Học viên tham gia trên toàn thế giới
100%
Chương trình chuẩn CCSS/NGSS Mỹ
300+
Các khoá học từ lớp 1 đến 12
1:6
Tỷ lệ giảng viên/Học viên

TÍNH LINH HOẠT

Trung học cơ sở, lớp K-5

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Lớp 9 đến lớp 12

CON ĐƯỜNG CÁ NHÂN

Lớp 6 đến lớp 8

Đối tác

partner
partner
partner

Thành công

Thất bại