Lãnh đạo

Ban giám hiệu

Chủ Tịch Danh Dự J. David Armstrong, Jr.

 

Hơn 33 năm kinh nghiệm lãnh đạo nhà nước và quốc gia về giáo dục đại học và phát triển kinh tế

  • Chủ tịch Đại Học Broward Hoa Kỳ, Florida
  • Đồng chủ tịch Chương Trình Kinh Tế the Greater Fort Lauderdale Alliance Six Pillars 
  • Hội đồng quản trị Chương Trình Học Giả Fulbright

 

David Armstrong, Jr. là nhà tư vấn giáo dục đại học, nhà giáo dục quốc tế, nhà đầu tư, thành viên hội đồng quản trị và nhà từ thiện. Ông là chủ tịch danh dự đã nghỉ hưu của Đại Học Broward, một trong những học sinh lớn và đa dạng nhất nước Mỹ.

Ông là đồng chủ tịch của Chương Trình Kinh Tế the Greater Fort Lauderdale Alliance Six Pillars, đồng chủ tịch Hội Đồng Kinh Doanh cho Người Vô Gia Cư Broward và Hội Đồng Quản Trị Căn Cứ Cộng Đồng của Broward và Hội Đồng Trao Đổi Học Giả Quốc Tế (CIES) – Chương Trình Học Giả Fulbright. Ông là cựu chủ tịch của ban lãnh đạo Florida và Liên Minh the Greater Fort Lauderdale, tổ chức phát triển kinh tế của Broward County.

Ngoài ra, ông là Tư Vấn Viên Tìm Kiếm Điều Hành cho Hiệp Hội các Ủy viên Cao đẳng Cộng đồng, hỗ trợ ban tuyển dụng và bổ nhiệm các CEO.

 

CHRISTINA CHOI - HIỆU TRƯỞNG

 

Christina nhìn thấy được sự cần thiết trong việc đem nền giáo dục hàng đầu của Mỹ đến học sinh Việt Nam để làm giàu cho sự phát triển văn hóa và nâng cao cơ hội cho các trường đại học, cao đẳng Ivy League. Christina cũng cho thấy niềm đam mê to lớn với hình thức giáo dục công nghệ nâng cao, một hình thức tạo điều kiện cho học sinh có thể học tập ở bất cứ nơi đâu.

 

KYLE KONOLD - CỐ VẤN

 

Tiến sĩ Kyle Konold đạt bằng cử nhân từ trường Đại học Wisconsin tại Eau Claire trong mảng tâm lý học. Ông nhận bằng thạc sĩ từ trường Đại học Nam Illinois trong mảng Tâm lý học giáo dục và bằng tiến sĩ từ trường Đại học Nevada tại Las Vegas. Sự nghiệp giáo dục của tiến sĩ Konold đã kéo dài hơn 25 năm và bao gồm các vị trí như Nhà tâm lý học tại trường học, Trợ lý Hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Giám đốc và Hiệu phó về các vấn đề học thuật. Ông là người cố vấn, là công cụ để mở ra nhiều trường mẫu giáo tư thục và công lập mới thông qua các trường học lớp 12 cũng như các học sinh tư nhân, hậu trung học.

 

 

Ms. Christina Choi

President

Các thành viên trong Ban lãnh đạo

J. David Armstrong, Jr.

Với hơn 33 năm kinh nghiệm làm lãnh đạo nhà nước và quốc gia về giáo dục đại học và phát triển kinh tế, thầy Armstrong là một nhà quản lý giáo dục tâm huyết và có nhiều cống hiến to lớn trong phát triển và Việt hoá các chương trình giáo dục Phổ thông Mỹ tại Ivy Global School. Đã từng giữ các vị trí chủ tịch, Broward College, Florida, Hoa Kỳ, đồng chủ tịch, chương trình “Six Pillars Economic” của Liên minh Greater Fort Lauderdale, thành viên hội đồng quản trị, chương trình Học giả Fulbright, thầy có hiểu biết sâu sắc và tầm nhìn sâu rộng về ứng dụng, triển khai các chương trình giáo dục và sư phạm tại Mỹ.

Thành công

Thất bại