Tại Sao Chọn Ivy Global?

TÍNH LINH HOẠT

Đối với học sinh và phụ huynh thì việc lựa chọn trường học thường sẽ có những điểm hạn chế về địa điểm và khung thời gian. Với mong muốn mang đến một môi trường học tập linh hoạt và tối ưu, các khóa học trực tuyến của Ivy Global giúp học viên có một chương trình học dễ dàng, chủ động trong thời gian biểu và địa điểm học tập. Kết nối mạng ổn định là tất cả những gì các em và phụ huynh cần để truy cập khóa học. Những tác nhân từ bên ngoài  sẽ không gây ảnh hưởng và cản trở việc học tập của các em, tiết kiệm thời gian di chuyển giữa các địa điểm như từ nhà đến trường của các em.

 

Linh hoạt hơn đồng nghĩa với việc có trách nhiệm hơn. Các lớp học trực tuyến vẫn đòi hỏi thời gian và sự nỗ lực từ các em như những lớp học truyền thống. Tuy nhiên, việc học tập một cách linh hoạt sẽ giúp các em chủ động và có trách nhiệm hơn trong việc học của chính mình. Với hình thức học tập linh hoạt, học sinh sẽ trở thành tâm điểm của giáo dục trên lớp và giáo viên đóng vai trò hỗ trợ cho các em. Học sinh sẽ không còn ngồi thụ động và lắng nghe bài giảng nữa mà sẽ trở nên ý thức và tự giác hơn trong việc học tập, hình thành một thói quen tự rèn giũa bản thân.

 

ACCREDITED CURRICULUM

Understanding concerns about the quality of education, all programs are designed according to U.S. Common Core State Standards and Next Generation State Standards. Our courses are designed with a focus on problem solving and critical thinking skills: teaching students how to think rather than telling students what to think. The 21st Century Skills embedded in our courses build a foundation for students to think, analyze, evaluate, reflect, and communicate. 

 

Our dedicated teachers are holding U.S licence of teaching. Our coaches and instructors have many years of experience in teaching. Understanding the diversified students’ needs, passionate about personalized education, our teachers, coaches and instructors aim for each student to become an individual who will lead in the 21st century global society and be successful in a competitive global economy.

 

INDIVIDUALIZED PATHWAY 

Online courses empower students to understand themselves as learners and have control and responsibility over where they learn. Students need to decipher their own personality to figure out the best schedule. Students need to be self-disciplined to be on pace with online learning. 

 

To be successful in online learning, students must train themself to be self motivated, organized with coursework, be a great communicator to convey your ideas, and be proactive. All of these are life skills that later they can implement in the workplace.

 

Being a US private school, Ivy Global School has access to a network of US colleges and universities. Ivy Global school provides expert US College admission counseling to all students, including university and course selection, application procedure,... Colleges in our network also provide 1 to 1 interview with US college admission staff. 

 

 

 

Thành công

Thất bại