Vì Sao Chọn Trường Học Trực Tuyến?

Văn hóa học đường: Tất cả học sinh, phụ huynh, giáo viên và đội ngũ nhân viên trường Ivy Global tham gia học tập như một quá trình cả đời và tích cực hỗ trợ việc học tập của các học sinh.

 • Học sinh tích cực tham gia vào các khóa học học tập của họ.
 • Phụ huynh và học sinh ủng hộ sử dụng các công cụ và nguồn tài nguyên của IGS để theo dõi và thúc đẩy quá trình học tập của học sinh.
 • Giáo viên và nhân viên trao đổi và làm việc để thiết kế và thực hiện các chương trình và dịch vụ nhằm nâng cao và cải thiện thành tích học tập của học sinh.
 • Giáo viên tham gia vào quá trình tiến bộ chuyên nghiệp của từng cá nhân.

 

Tham gia: Thành công đạt được nhờ vào sự tham gia của cả tập thể và cá nhân.

 • Học sinh tham gia hoạt động trong các khóa học trong một khoảng thời gian hợp lý.
 • Học sinh hoàn thành khóa học trong khoảng thời gian quy định.
 • Học sinh có cơ hội được tham gia vào các câu lạc bộ và tổ chức hội nhóm.
 • Phụ huynh, người giám hộ và các quan chức nhà trường tham gia vào quá trình giáo dục của học sinh.
 • Học sinh có cơ hội giao tiếp chủ động với giáo viên và cộng đồng nhà trường.

 

Chúng tôi khuyến khích học sinh:

 • Chia sẻ niềm hứng khởi trong học tập
 • Đạt được kiến ​​thức cốt lõi
 • Đóng góp cho cộng đồng
 • Tiếp cận với tiềm năng cá nhân bẩm sinh, độc đáo của học sinh
 • Đối xử tốt bụng với mọi người và nhận thấy sức mạnh của mỗi cá nhân.
 • Đam mê theo đuổi việc học tập và các khóa học ngoại khóa

 

 

 

 

Thành công

Thất bại