Cách thức đăng ký

Thông thường, năm học của Trường Ivy Global bao gồm hai học kỳ: Học kỳ mùa thu (bắt đầu vào tháng 8, tháng 9 hoặc tháng 10) và Học kỳ mùa xuân (bắt đầu vào tháng 1, tháng 2 hoặc tháng 3).

Tuy nhiên, trường học có thể linh hoạt hơn để đưa ra nhiều ngày bắt đầu phù hợp với nhu cầu của học sinh. Ngoài ra còn có một loạt các hoạt động và lựa chọn cho Học kỳ mùa hè (tháng 5 - tháng 8). Vui lòng liên hệ với Điều phối viên tuyển sinh để biết thêm thông tin.

 

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để đăng ký IGS:

Bước 1: Xem Lịch Đăng Ký để biết lịch ngày bắt đầu khóa học.

Bước 2: Hoàn thành mẫu Đơn đăng ký và nộp các tài liệu cần thiết. Gói tuyển sinh có thể được tìm thấy ở đây.

Bước 3: Trao đổi với Điều phối viên tuyển sinh: Trong vòng 48 giờ sau khi nộp đơn, điều phối viên tuyển sinh sẽ liên lạc với bạn để thảo luận về chương trình học tập, tư vấn khóa học và phân tích bảng điểm nếu cần thiết.

Bước 4: Vượt qua bài kiểm tra đầu vào với số điểm tối thiểu 65%

Bước 5: Học phí: Vui lòng sắp xếp thanh toán học phí với điều phối viên tuyển sinh. Xem học phí và mức giá hiện tại.

Bước 6: Phê duyệt. Khi tất cả các bước trên được hoàn thành, bạn sẽ nhận được Thư xác nhận đăng ký.

 

 

 

 

 

Thành công

Thất bại