Học Phí

Ivy Global không nhận tài trợ từ nhà nước và là một học sinh dựa trên học phí chuyên cung cấp giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông một cách chất lượng và nghiêm ngặt cho tất cả học sinh.

 

Thanh toán học phí

Học phí thanh toán đúng hạn vào hoặc trước ngày khai giảng. Học phí có thể được thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng. Séc hoặc lệnh chuyển tiền không được chấp nhận. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết mức học phí hiện tại.

 

Học phí muộn

học sinh phải thanh toán thêm một khoản phí muộn 25 đô la khi nhà trường không nhận được khoản thanh toán học phí vào ngày đầu tiên đến lớp. Tất cả các hồ sơ sẽ được giữ lại từ các học sinh có bất kỳ vấn đề tài chính nổi bật nào đối với Ivy Global, bao gồm cả việc công bố bảng điểm xác minh đăng ký hoặc hoàn thành khóa học

 

Học phí có thể thay đổi

Học phí được cập nhật sẵn trên trang mạng của trường. Ivy Global có quyền sửa đổi mức học phí và học phí bất cứ lúc nào.

 

 

Thành công

Thất bại