Tiểu học Mỹ

Từ lớp 1 đến lớp 5

Mỗi đứa trẻ được sinh ra với bản chất tò mò, ham học hỏi tự nhiên. Các khóa học tại IGS được thiết kế để thu hút những học sinh trẻ tuổi và thiết lập nền tảng cho việc học tập cả đời của các em.

 

Đối với mỗi lớp ở trường tiểu học, chương trình giảng dạy trực tuyến bao gồm các khóa học trong bốn môn học chính (ngôn ngữ, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội) và các khóa học tùy chọn (Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, Khoa học máy tính, Tây Ban Nha). Mỗi khóa học cung cấp nhịp độ linh hoạt, cho phép học sinh di chuyển với tốc độ phù hợp nhất với nhu cầu của các em. Những học sinh đã sẵn sàng có thể chuyển sang bài học tiếp theo, trong khi những học sinh khác cần thêm một chút thời gian để có thể thực hiện như vậy. Gần như tất cả các khóa học đều được cung cấp vô số công cụ giảng dạy và thực hành mà bạn có thể tìm thấy trong một lớp học truyền thống. Bên cạnh đó, môn toán thông thường và các khóa học nâng cao kỹ năng đọc của chúng tôi được đi kèm với công nghệ “thích nghi” trực tuyến nâng cao, điều chỉnh thông minh theo trình độ và kiến thức của học sinh, cung cấp việc thực hành trong các chủ đề mà cần thiết nhất.

Thành công

Thất bại