Tư vấn lộ trình đại học

Tiếp cận một hệ thống giáo dục mới không phải việc dễ dàng với phụ huynh. Đội ngũ chuyên gia tư vấn giáo dục của Ivy Global School, được trang bị hệ thống phần mềm quản lý hiện đại, sẽ song song cùng phụ huynh quản lý việc học và kết quả học tập của học sinh.

Phụ huynh sẽ nhận được báo cáo học tập, kết thúc mỗi giai đoạn phụ huynh đều nhận được kết quả đánh giá để bám sát lộ trình.

 

Thành công

Thất bại