Phong Cách Học Tập

Có năm phương thức học tập khác nhau cùng kết hợp với nhau để tạo nên một bức chân dung năng động cho từng đứa trẻ. Thấu hiểu phong cách học tập của học sinh thậm chí còn quan trọng hơn môi trường học tập từ xa.

 

Họ là ai? Làm thế nào IGS xác định phong cách học tập của từng học sinh và đáp ứng nhu cầu, phạm vi học tập của  học viên ấy?

 

Thành công

Thất bại