Chương trình trung học phổ thông

Lớp 9 đến lớp 12

“Khi bạn đạt độ tuổi của chúng tôi, bạn sẽ bất ngờ nhận ra rằng bạn đang bị điều khiển bởi những người bạn đã học cùng trường trung học phổ thông”, trích từ tiểu thuyết gia quá cố Kurt Vonnegut. “Bạn rất bất ngờ về cuộc sống này không gì khác ngoài trung học phổ thông.”

 

Trường trung học phổ thông là khi học sinh có những mối quan hệ bạn bè tri kỷ lâu dài, là khi học sinh được thử thách với các tài liệu nâng cao, và đặc biệt là khi học sinh chuẩn bị bước ra thế giới thực. Chương trình giảng dạy ở trường trung học phổ thông được trang bị 4 khóa học cốt lõi cũng như các khóa học tự chọn để giúp học sinh hòa nhập với thế giới ngoài kia.

 

Ngoài các khóa học đó, Trường Ivy Global còn thử thách học sinh với danh sách các Khóa học TestPrep (bao gồm các khóa học nâng cao, khóa SAT, khóa ACT, khóa TOEFL,…)

 

Nhấp vào đây để xem danh mục Chương Trình Trung Học Phổ Thông

 

 

Thành công

Thất bại