Chương trình trung học cơ sở

Lớp 6 đến lớp 8

Thời gian học cấp hai là để chuẩn bị cho học sinh cách tự suy nghĩ và hành động. Được xây dựng để thử thách các em, các khóa học của chúng tôi giúp học sinh phát triển sự độc lập và tư duy chín chắn.

 

Có bốn khóa học cốt lõi ở trung học cơ sở: ngôn ngữ, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội. học sinh bắt đầu tiếp xúc và tham gia nhiều hơn trong nhịp điệu các khóa học và được yêu cầu để thể hiện việc học tập một cách độc lập hơn. Giáo viên giảng dạy tiếp tục giám sát học sinh để tạo điều kiện và phát triển sự tiến bộ của các em.

Nhấp vào đây để xem Chương Trình Trung Học Cơ Sở

 

 

Thành công

Thất bại