Giới thiệu

Học sinh và phụ huynh hệ thống học tập trực tuyến có thể tham gia mọi lúc, mọi nơi trên thế giới, chỉ cần có đường truyền mạng để truy cập.

 

Trường IG có ba cấp học khác nhau, Tiểu học (lớp K-5), Trung học cơ sở (lớp 6-8) và Trường trung học phổ thông (9-12). Lớp 6-8, các lớp trung học cơ sở, được xem như là một bước chuyển cho cả học sinh và giáo viên để lên đến mức độ trung học phổ thông. Vào giữa quá trình học trung học phổ thông, các bảng điểm, yêu cầu tốt nghiệp, điểm trung bình và sự sẵn sàng vào đại học sẽ trở nên quan trọng và là phần trọng tâm được tập trung chú ý đến.

 

Học sinh sử dụng hệ thống học tập trực tuyến để truy cập các bài học hàng ngày, bao gồm tất cả các thông tin và tài liệu cần thiết để hoàn thành buổi học một cách thành công. học sinh cũng có thể:

  • Nộp bài tập trực tiếp qua hình thức trực tuyến;
  • Tham gia các lớp học trên trang mạng trực tiếp;
  • Tham gia các cuộc thảo luận tương tác về các chủ đề, môn học;
  • Kết nối với giáo viên và liên lạc khi cần hỗ trợ thêm bất cứ khi nào học sinh cần;
  • Sử dụng khuôn viên tại chỗ miễn phí của chúng tôi để học tập hoặc thảo luận trong lớp.

Đối với phụ huynh, các công cụ thiết lập thời gian biểu, kế hoạch tích hợp sẽ cho phép cha mẹ dễ dàng kiểm tra lịch học hoặc xem các bài học trực tuyến, đăng nhập và theo dõi sự tiến bộ của con, đảm bảo các bạn theo kịp đúng tiến độ học tập. Màn hình hữu ích cho thấy học sinh đã hoàn tất bài học nào và bài học nào đòi hỏi nhiều nỗ lực và luyện tập hơn.

 

Yêu cầu bằng cấp

Để nhận được Bằng tốt nghiệp tiêu chuẩn từ Trường Ivy Global, học sinh phải hoàn thành một cách thành công các yêu cầu khái quát bên dưới, với tối thiểu 3 Tín chỉ (6 Đăng ký khóa học) với Trường Ivy Global.

YÊU CẦU KHÁI QUÁT VỀ BẰNG CẤP

Anh văn

4 tín chỉ

Toán học

4 tín chỉ (Đại số 1 và trở lên)

Khoa học

4 tín chỉ (phải bao gồm 2 bài lab khoa học)

Khoa học xã hội

3.5 tín chỉ (phải bao gồm 1 tín chỉ Lịch sử Hoa Kỳ)

Ngôn ngữ thế giới

2 tín chỉ (phải bao gồm cùng ngôn ngữ và không phải tiếng anh. 

Giáo dục thể chất

0.5 tín chỉ

Sức khỏe

0.5 tín chỉ

Nghiên cứu nghệ thuật tự do

1 tín chỉ bao gồm

  • Kiến thức máy tính (hoặc môn thay thế đã được phê duyệt) – 0.5 tín chỉ.
  • Mỹ thuật/Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Thể thao cạnh tranh) – 0.5 tín chỉ

Tự chọn

4.5 tín chỉ

Tổng cộng (tối thiểu)

24 tín chỉ

 

 

 

Thành công

Thất bại